ติดต่อเรา:
สายด่วนได้ที่: 02-894-3448

ทำความรู้จักกับอุปกรณ์ไฟฟ้า

               อุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นองค์ประกอบที่สำคัญสำหรับระบบไฟฟ้า ที่ทุกหลังคาเรือนต่างก็ใช้ไฟฟ้าในการดำรงชีวิตประจำวัน ซึ่งระบบไฟฟ้าที่ปลอดภัยต่อชีวิต บุคคล และทรัพย์สินค้า ก็มาจากการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างเหมาะสมและถูกต้อง แต่ทั้งนี้อุปกรณ์ไฟฟ้าก็มีอายุการใช้งานซึ่งผู้ใช้งานอาจต้องหมั่นตรวจสอบอยู่เสมอ หากเกิดการชำรุดก็ควรเปลี่ยนใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน ซึ่งวันนี้ บริษัท มหาธน เทรดดิ้ง จำกัด พามารู้จักกับหน้าที่และการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละชนิดว่ามีอะไรบ้าง

อุปกรณ์ไฟฟ้าที่พบเห็นได้ทั่วไปมีอะไรบ้าง

            1. สายไฟ คือ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ส่งกระแสไฟฟ้าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดยมีตัวนำไฟฟ้าซึ่งเป็นโลหะที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าสามารถไหลผ่านได้ ซึ่งวัสดุที่ใช้ทำตัวนำไฟฟ้าในปัจจุบันคือสายทองแดงและสายอลูมิเนียม
            2. มิเตอร์ไฟฟ้า คือเครื่องวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยมีมอเตอร์ที่มาตรวัด ที่คอยหมุนตัวเลขบอกค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไปเป็นกี่ กิโลวัตต์/ชั่วโมง หรือยูนิต หรือหน่วย
            3. เมนสวิตช์ อุปกรณ์หลักที่เป็นแผงวงจรควบคุมการจ่ายไฟฟ้า ใช้ตัดต่อวงจรไฟฟ้าของสายเมนเข้าตัวอาคาร เชื่อมกับสายภายในทั้งหมด เป็นตัวสับเปลี่ยนวงจรตัวแรกที่อยู่ถัดจากหน่วยวัดมิเตอร์ไฟฟ้า ควบคุมการใช้ไฟฟ้าให้เกิดความปลอดภัย
            4. เซอร์กิตเบรกเกอร์ หรือเรียกว่า เบรกเกอร์ เป็นสวิตช์ไฟฟ้าอัตโนมัติ ที่ใช้ตัดวงจรกระแสไฟฟ้าเมื่อเกิดความผิดปกติ ป้องกันระบบไฟฟ้าจากกระแสลัดวงจรและกระแสเกิน
            5. ฟิวส์ เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่ง ที่ทำหน้าที่ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน โดยฟิวส์จะตัดไฟฟ้าแบบอัตโนมัติออกจากวงจรเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลเกินค่าที่กำหนด เพื่อป้องกันอุปกรณ์เสียหาย
            6. หลักดิน เป็นแท่งหรือแผ่นโลหะที่ถูกฝังอยู่ในดิน ทำหน้าที่ในการกระจายประจุไฟฟ้าให้ไหลลงสู่ดินได้โดยสะดวก
            7. ตุ้มหรือลูกถ้วย เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เดินสายนอกตัวอาคาร เพื่อเปนการยึดสายให้แน่น เช่น การยึดสายไฟจากตัวบ้านไปยังเสาไฟ ซึ่งขนาดของตุ้มมีหลายขนาดทั้งเล็กและใหญ่ ขึ้นอยู่กับขนาดของสายไฟ
            8. หลอดไฟฟ้า มีหน้าที่ในการให้แสงสว่างในพื้นที่นั้นๆ ซึ่งหลอดไฟมีให้เลือกหลากหลายประเภทตามความเหมาะสมในการใช้งาน
            9. สตาร์ทเตอร์ คือสวิตช์อัตโนมัติ ที่มีหน้าในการจุดไส้หลอดฟลูออเรสเซนต์ให้ทำงาน โดยเมื่อสตาร์ทเตอร์เปิดวงจรเพื่ออุ่นไส้หลอดให้พร้อมที่จะทำงาน และเมื่อไส้หลอดทำงานเรียบร้อยแล้วสตาร์ทเตอร์ก็จะปิดวงจร
            10. บัลลาสต์ เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทำหน้าที่ควบคุมกระแสไฟฟ้าที่ผ่านเข้าไปในขั้วหลอดให้มีค่าเหมาะสม และสม่ำเสมอ ซึ่งการเลือกใช้บัลลาสต์ จะขึ้นอยู่กับตามละประเภท หลอดแต่ละชนิด
            11. เต้ารับ หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า ปลั๊กตัวเมีย เป็นเต้ารับสำหรับเสียบหัวปลั๊กจากเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งเต้ารับจะติดตั้งอยู่กับผนังบ้าน
            12. เต้าเสียบ เป็นอุปกรณ์ที่เชื่อมไฟฟ้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าด้วยกัน โดยนำเต้าเสียบที่ต่ออยู่ที่ปลายของสายไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า ไปเสียบกับเต้ารับ
            13. สวิตช์เปิด-ปิดไฟ เป็นตัวควบคุมสำหรับเปิด-ปิดหลอดไฟ โคมไฟ หรือเครื่องใช้ ไฟฟ้าชนิดอื่น ๆ

            จากที่ได้กล่าวไปข้างต้นเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ตามบ้านเรือนทั่วไป แต่สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงานอาจจะมีความแตกต่างจากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้าน เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้ามีการใฃ้กำลังไฟมาก เพราะมีการทำงานของเครื่องจักรขนาดใหญ่ ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ใช้ไฟฟ้าในการทำระบบความเย็น ซึ่งต้องใช้กำลังไฟฟ้าแรงสูง เพื่อให้มีกำลังไฟพอที่จะให้การผลิตหรืองานสามารถดำเนินต่อไปได้

อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงานมีความสำคัญอย่างไร

            อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน มีความสำคัญอย่างมากในโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากอะไหล่หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าบางชิ้น บุคคลทั่วไปจะไม่สามารถหาซื้อได้เพราะไม่รู้แหล่งที่ขายหรือผลิตและบางท่านอาจจะไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงานชิ้นนั้นๆ  ดังนั้นถ้าจะหาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ต้องอาศัยบริษัทหรือร้านที่รู้แหล่งผลิตช่วยตามหาอุปกรณ์ให้ และอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงานไม่เหมือนกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ตามบ้าน และต้องเลือกติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้คุณภาพมาตรฐาน เพราะโรงงานมีมูลค่าสูง หากกำลังไฟไม่พอ เกิดการช็อตของระบบไฟฟ้า อาจส่งผลเสียต่อเครื่องจักร หรือหากเกิดเพลิงไหม้ อาจจะทำให้สูญเสียทรัพย์สินจำนวนมาก รวมถึงชีวิตของผู้ทำงาน

แนะนำวิธีป้องกันอันตรายจากการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า

            1. ควรติดตั้งระบบไฟฟ้าโดยช่างผู้ชำนาญการและเป็นไปตามมาตรฐานต้องมีการออกแบบอย่างถูกต้อง
            2. ไม่ควรนำอุปกรณ์ไฟฟ้าต่อปลั๊กพ่วงหรือเต้าเสริมเป็นจำนวนมาก
            3. ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าตามกำหนดมาตรฐาน เช่น มอก. เป็นต้น
            4. ไม่ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประดิษฐ์เองหรือชำรุดเพราะอาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้
            5. ห้ามสัมผัสสายไฟฟ้าโดยตรงขณะที่ยังมีกระแสไฟฟ้า
            6. ปลดสวิตช์ไฟฟ้าหลัก และวัดค่าแรงดัน กระแสไฟฟ้าหลักก่อนทำการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าทุกครั้ง
            7. ติดตั้งสายดิน หรือ อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ารั่ว
            8. การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจากการถูกไฟฟ้าดูดอย่างถูกวิธี โดยปลดสวิตช์ไฟฟ้าหลักออกหรือใช้สิ่งที่เป็นฉนวนผลักผู้ประสบเหตุออกจากจุดที่มีกระแสไฟฟ้า

ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน

เลือกซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงานจากที่ไหนดี

               บริษัท มหาธน เทรดดิ้ง จำกัด ศูนย์รวมอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงต่ำ ยินดีให้บริการคำปรึกษาและจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด โดยให้บริการลูกค้าทุกท่านด้วยความใส่ใจ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ

            1. สินค้าได้รับมาตรฐาน
            2. การบริการที่ดีเยี่ยม
            3. มีบริการหลังการขาย
            4. สินค้ามีราคาที่ย่อมเยา
            5. มีเครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้าในราคาส่ง
            6. ประหยัดเวลาในการหาอุปกรณ์ไฟฟ้า

 

"บริษัท มหาธน เทรดดิ้ง จำกัด ยินดีให้ช่วยตามหาอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงานทุกชนิดแบบครบวงจร"

จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด

 

            จากประสบการณ์ในการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้ามากว่า 20 ปี ทาง มหาธน เทรดดิ้ง เน้นการจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดที่ลูกค้าหาไม่ได้ และลูกค้าที่ต้องการประหยัดเวลาในการหาอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในการติดตั้ง โดยไม่ต้องวิ่งหาซื้อหลายที่ทำให้เสียเวลาซึ่งทางเรา ยินดีช่วยเป็นธุระจัดหาด้วยความเต็มใจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาธน อีเลคทริค มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ งานสั่งทำ made to order ทุกชนิด ทำให้สามารถตอบสนองลูกค้าด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ และราคาที่ไม่แพงอย่างที่คิด ตลอดจนบริการหลังการขายที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ

 

------------------------------------------------------------------------------------------
บทความที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์รวมหาอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงานหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด ย่านบางแค 
มหาธน เทรดดิ้ง จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงานที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานทุกชนิด 
ป้องกันการเกิดปัญหาในระบบไฟฟ้าโรงงาน ด้วยวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงานที่มีมาตรฐาน